مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران

اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی عمران ، شما می توانید با ارسال مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران

نویسنده/ناشر/نام مجله :
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
سال انتشار
2013
کد محصول
1010760
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
سال انتشار
2015
کد محصول
1010756
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Structural Control and Health Monitoring
سال انتشار
2005
کد محصول
1010755
تعداد صفحات انگليسي
27
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sound and Vibration
سال انتشار
2010
کد محصول
1010754
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2011
کد محصول
1010753
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engi
سال انتشار
2015
کد محصول
1010739
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2014
کد محصول
1010702
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Project Management
سال انتشار
2011
کد محصول
1010683
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ISRN Chemical Engineering
سال انتشار
2013
کد محصول
1010586
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2016
کد محصول
1010585
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2004
کد محصول
1010584
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Structural Engineering
سال انتشار
2012
کد محصول
1010583
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Mathematical Modelling
سال انتشار
2011
کد محصول
1010495
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing
سال انتشار
2013
کد محصول
1010389
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
41
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Remote Sensing
سال انتشار
2016
کد محصول
1010347
تعداد صفحات انگليسي
32
تعداد صفحات فارسي
40
قیمت بر حسب ریال
220000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2016
کد محصول
1010321
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering
سال انتشار
2010
کد محصول
1010320
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2017
کد محصول
1010319
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
38
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
سال انتشار
2016
کد محصول
1010317
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Engineering
سال انتشار
2016
کد محصول
1010316
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Future Generation Computer Systems
سال انتشار
2017
کد محصول
1010315
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
36
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Tunnelling and Underground Space Technology
سال انتشار
2013
کد محصول
1010306
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
37
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ACI STRUCTURAL JOURNAL
سال انتشار
2011
کد محصول
1010287
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Cleaner Production
سال انتشار
2016
کد محصول
1010243
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Finite Elements in Analysis and Design
سال انتشار
2015
کد محصول
1010200
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
44
قیمت بر حسب ریال
240000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Automation in Construction
سال انتشار
2014
کد محصول
1010188
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING
سال انتشار
2016
کد محصول
1010112
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Energy Procedia
سال انتشار
2015
کد محصول
1010111
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی صفحه آخر

Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری