کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی عمران > محصولات رشته مهندسی عمران > مقاله با ترجمه فارسی رشته مهندسی عمران

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی عمران


مقاله مهندسی عمران با ترجمه فارسی

دانلود مقاله مهندسی عمران با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله مهندسی عمران را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Project Management
سال انتشار
2018
کد محصول
1013213
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2017
کد محصول
1013214
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Structures
سال انتشار
2017
کد محصول
1013290
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Construction and Building Materials
سال انتشار
2015
کد محصول
1013095
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Cold Regions Science and Technology
سال انتشار
2010
کد محصول
1000603
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Construction and Building Materials
سال انتشار
2012
کد محصول
1000576
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
45
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
2001 WJTA American Waterjet Conference
سال انتشار
2001
کد محصول
1000409
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
GHADA ELLITHY
سال انتشار
2000
کد محصول
1000372
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Construction and Building Materials
سال انتشار
2013
کد محصول
1013042
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Engineering Failure Analysis
سال انتشار
2016
کد محصول
1013054
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
19
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Resources, Conservation and Recycling
سال انتشار
2013
کد محصول
1013060
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Geotextiles and Geomembranes
سال انتشار
2012
کد محصول
1012444
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
52
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Soil Dynamics and Earthquake Engineering
سال انتشار
2001
کد محصول
1012445
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Journal of Constructional Steel Research
سال انتشار
2015
کد محصول
1012446
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Irranica Journal of Energy and Environment
سال انتشار
2013
کد محصول
1012448
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Engineering Structures
سال انتشار
2014
کد محصول
1012449
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier,Engineering Structures
سال انتشار
2015
کد محصول
1012451
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Journal of Constructional Steel Research
سال انتشار
2013
کد محصول
1012452
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Engineering Structures
سال انتشار
2015
کد محصول
1012453
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
36
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Marine Engineering & Technology
سال انتشار
2013
کد محصول
1012454
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
42
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Management Studies
سال انتشار
2014
کد محصول
1012455
تعداد صفحات انگليسي
23
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, International Journal of Project Management
سال انتشار
2015
کد محصول
1012456
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Procedia Economics and Finance
سال انتشار
2015
کد محصول
1012457
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier,International Journal of Project Management
سال انتشار
2013
کد محصول
1012458
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IRRIGATION AND DRAINAGE
سال انتشار
2014
کد محصول
1013065
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH
سال انتشار
2008
کد محصول
1013066
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Mining Science and Technology
سال انتشار
2018
کد محصول
1013036
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Constructional Steel Research
سال انتشار
2011
کد محصول
1000073
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Cement and Concrete Composites
سال انتشار
2012
کد محصول
1000072
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
155000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice
سال انتشار
2005
کد محصول
1000071
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین مهندسی عمران ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی عمران ، شما می توانید با ارسال مقاله مهندسی عمران با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی عمران