دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی digital subscriber line

digital subscriber line
خطی است که بصورت نقطه به نقطه دو محل را به یکدیگر متصل می کند که از آن برای تبادل Data استفاده می شود این خط دارای سرعت بالایی برای انتقال Data است نکته قابل توجه این که در دو سر خط Leased باید مودمهای مخصوصی قرار داد R>برگرفته شده از سایت ستاره سرخ رجوع به DSL
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی digital subscriber line و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
منحنی درجه سه ( مکعبی ) نوعی منحنی که مجموعه ای از نقاط را به وسیله ی حل یک سیستم معادلات درجه ی سه ، به طور همواز به هم متصل می کند بر خلاف منحنی Bezier منحنی درجه ی سه فقط به وسیله ی نقاطی تعریف می شود که منحنی از آنها عبور می کند نقاط کنترل این منحنی بر روی منحنی قرار دارد منحنی های درجه سه ، آشکال طبیعی اشیای خم شده ای هستند که در نقاط خاصی محکم می شوند و در بین آن نقاط می توانند خم شوند منحنی درجه ی سه به طور هموار از میان هر نقطه عبور میکند بدون اینکه خم شدگی تیز شوند هر قطعه از منحنی درجه ی سه ( از یک نقطه به نقطه ی بعدی ) توسط یک چند جمله ای درجه سه ( مکعبی ) به شکل yax3+bx2+cx+d مدل می شود که در آن d,c,b,a بستگی به نقاط پایانی قطعه شیبی دارد که قطعه باید در هر سمت داشته باشد اگر (x1,y2 ) و ( x2,y2 ) نقاط پایانی و y2,y1 شیب ها باشند ، a,b,c,d را می توان با حل 4 معادل به دست آورد شیب ها هیمشه مشخص نیستند اما شیب پایان هر قطعه ، برابر با شیب ابتدای قطعه ی بعدی فرض می شود در این صورت ، شیب ها و ضریب ها به وسیله ی حل یک سیستم معادلات همزمان خطی به دست می آیند ( خطی ، مانند x ,x1 ,x2 ,x3 شناخته شده است و می توان آن را به صورت ثابت تلفی کرد
دیجیتال ، رقمی - نمایش اطلاعات به صورت سیگنالهای « روشن - خاموش » الکتریکی که ارقام دودویی را بیان می کنند ومی توانند در حافظه ی کامپیوتر ذخیره شوند الکترونیک دیجیتالی (رقمی ) بر خلاف الکترونیک آنالوگ ( قیاسی ) است الکترونیک آنالوگ اطلاعات را با سیگنالهایی نشان می دهد که در محدوده ی مشخصی تغییر می کنند سیگنالهای دیجیتالی دارای دو امتیاز هستند : اول آنکه می توان آنها را دقیقاً بدون از دست دادن کیفیت کپی کرد و دوم اینکه می توان توسط کامپیوتر مورد پردازش قرار داد ، اعداد ، دیجیتال ابزاری را توصیف می کند که مقادیر را به شکل ارقام دودویی نمایش می دهد ، [رقمی ، دیجیتال] مربوط به رقمها یا نحوه ارائه آنها در عملیات کامپیوتری ، رقمی معادل دودویی است زیرا بیشتر مردم عملکرد کامپیوتر را پردازش اطلاعات کد دهی شده به شکل رقمهای دودویی (بیت) میدانند هر بیت حداکثر میتواند دو مقدار را نشان دهد ، ‎ 2 بیت چهار مقدار ، ‎ 8 بیت دویست وپنجاه و شش مقدار و به همین ترتیب الی آخر چون در روش رقمی ، مقادیر به شکل اعداد کد دهی شده نشان داده میشوند ، گرچه تعداد مقادیر ممکن به تعداد بیتها محدود میشود ، اما محدوده مقادیر میتواند گسترده باشد مقایسه کنید با ‎ ; analog نیز نگاه کنید به ‎ digital-to-analog covertor
دوربین دیجیتالی - دوربینی که با یک عنصر الکترونیکی به نام CCD تصاویر را گرفته و آنها را به طور مستقیم به کامپیوتر منتقل می کند ، یا بدون استفاده از فیلم ، آنها را بر روی دیسک ذخیره می کند مهمترین ویگی یک دوربین دیجیتالی ، تعداد سلولهای تصویری آن در یک تصویر است برای نمایش خوب یک اسلاید 35 میلی متری یک تصویر دیجیتالی ، تقریباً به 3000×2000 سلول تصویری نیاز دارد کمتر دوربین دیجیتالی چنین ویژگی را دارد برای عکسهای فوری ، تعداد سلولهای تصور 300 ×200 رضایت بخش است تصویر تلویزیونی ، تقریباً معادل 600×400 سلول تصویری است ، دوربین دیجیتالی نوعی دوربین که از بدنه و عدسی دوربینهای معمولی (مثلا 35 میلی متری) استفاده کرده و تصاویر را به جای این که روی فیلم ثبت کند ، به طور الکترونیکی ذخیره می کند این دوربین با استفاده از عنصر CCD (مخفف charge coupleddevice) تصاویر را از عدسی ها می گیرد ، سپس مدارموجود دردوربین این تصویر را در رسانه ای مثل حافظه از نوع نیمه هادی یا دیسک سخت ذخیره می کند پس از ثبت تصویر ، دوربین باید بهوسیله کابلی به کامپیوتر وصل شده و با استفاده از نرم افزار ویژه ای که به همراه آن عرضه می گردد ، تصاویر به کامپیوتر منتقل شوند بدین ترتیب ، تصاویر مزبور را می توان مانند هر تصویر دیگری در کامپیوتر مورد استفاده و پردازش قرار داد http://www digitalcamera-guide com/ http://www alldigitalcamera net/ http://www digital-camerastore com/ ، [دوربین دیجیتال] نوعی دوربین که از بدنه و عدسی دوربینهای معمولی (مثلا ‎ 35 میلی متری) استفاده کرده و تصاویر را به جای این که روی فیلم ثبت کند ، بطور الکترونیکی ذخیره میکند این دوربین با استفاده از عنصر ‎ CCD (مخفف ‎charge-coupled ‎device) تصاویر را از عدسی ها میگیرد ، سپس مدار موجود در دوربین این تصویر را در رسانه ای مثل حافظه از نوع نیمه هادی یا دیسک سخت ذخیره میکند پس از ثبت تصویر ، دوربین باید به وسیله کابلی به کامپیوتر وصل شده و با استفاده از نرم افزار ویژه ای که به همراه آن عرضه میگردد ، تصاویر مزبور را میتوان مانند هر تصویر دیگری در کامپیوتر مورد استفاده و پردازش قرار داد
کامپیوتر دیجیتالی - کامپیوتری که اطلاعات را به صورت گسسته نمایش می دهد ( بر خلاف کامپیوتر آنالوگ که اطلاعات را در محدوده ای به صورت پیوسته نمایش می دهد ) مثلاً دمای اتاق ممکن است بین 0تا 100 درجه ی فارنهایت باشد ؛ یک کامپیوتر آنالوگ ؛ این مقادیر را می تواند به صورت ولتاژ پیوسته ای بین صفر ولت و یک ولت در نوسان است ، نشان دهد در مقابل ، کامپیوتر دیجیتالی باید مقادیر فوق را به صورت عدد دهدهی یا دودویی با تعداد ارقام مشخصی نمایش دهد ( مانند 68/80 یا 68/81 ) امروزه تام کامپیوترهای جدید وهمه کاره ، دیجیتالی هستند ، با این حال کامپیوترهای آنالوگ به ندرت در تجهیزات کنترلی صنعت به کار می روند یک کامپیوتر دیجیتالی ، دقیق تر از کامپیوتر آناولگ است ، زیرا فقط به تشخیص تفاوت نیان حالتهای قابل تمیز نیاز دارد مثلاً نوسان کم ولتاژ در کامپیوتر آنالوگ ، بر روی نتیجه ی تأثیر دارد ، اما چنین نوسانات اندک بر کامپیوتر دیجیتالی اثری ندارند ، زیرا کامپیوتر هنوز به آسانی می تواند میان حالت "o" و "1" تمایز قائل شود ؛ به همین دلیل ، موزیکهای ضبط شده بر روی CD ، دقیق تر از موزیکهار ضبط شده بر رسانه های آنالوگ ( مانند نوار ضبط ) هستند ، کامپیوتر دیجیتال ، کامپیوتر رقمی ، کامپیوتر دیجیتالی ، کامپیوتر عددی ، [کامپیوتر دیجیتال] نوعی دستگاه الکترونیکی که بیشتر مردم آن را بنام کامپیوتر میشناسد عملیات داخل کامپیوتر دیجیتال براساس دو وضعیت متمایز صورت میگیرد ، یعنی روشن (‎ON) و خاموش (‎OFF) منطقی که با دو سطح ولتاژ مشخص میشوند با کنار هم گذاشتن این وضعیتها ، انواع اطلاعات (مثل اعداد ، حروف ، تصاویر و علامتها) شکل میگیرند در داخل چنین کامپیوتری ، وضعیت اجزای مدارهای مختلف دائما تغییر میکند تا این اطلاعات جابجا شده ، مورد استفاده قرار گرفته و ذخیره شوند مقایسه کنید با ‎analog ‎ computer ، کامپیوتر های رقمی
امضای دیجیتالB> شاید تاکنون نامه های الکترونیکی متعددی را دریافت داشته اید که دارای مجموعه ای از حروف و اعداد در انتهای آنان می باشند در اولین نگاه ممکن است اینگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی فایده بوده و شاید هم نشاندهنده بروز یک خطاء در سیستم باشد! در حقیقت ما شاهد استفاده از امضای دیجیتال در یک نامه الکترونیکی می باشیم به منظور ایجاد یک امضای دیجیتال از یک الگوریتم ریاضی به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با اطلاعات پیام ، استفاده می شود ماحصل عملیات ، تولید یک رشته مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است یک امضای دیجیتال صرفا" به شما نخواهد گفت که " این شخص یک پیام را نوشته است " بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : "این شخص این پیام را نوشته است " B>علت استفاده از یک امضای دیجیتال چیست ؟ B>اجازه دهید برای پاسخ به سوال فوق ، سوالات دیگری را مطرح کنیم ! رای تشخیص و تائید هویت فرد ارسال کننده یک نامه الکترونیکی از چه مکانیزمهائی استفاده می شود؟رض کنید یک نامه الکترونیکی را از یکی از دوستان خود دریافت داشته اید که از شما درخواست خاصی را می نماید ، پس از مطالعه پیام برای شما دو سوال متفاوت مطرح می گردد : الف ) آیا این نامه را واقعا" وی ارسال نموده است ؟ ب ) آیا محتوای نامه ارسالی واقعی است و وی دقیقا" همین درخواست را داشته است ؟ یا وجود هر نامه الکترونیکی در صندوق پستی ، نشاندهنده صحت محتوا و تائید هویت فرد ارسال کننده آن است ؟وءاستفاده از آدرس های Email برای مهاجمان و ویروس ها به امری متداول تبدیل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسائی هویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و گاها" غیرممکن است تشخیص غیرجعلی بودن نامه های الکترونیکی در فعالیت های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است نامه الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتال ، نشاندهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده است ، تغییر نکرده است در صورت بروز هر گونه تغییر در محتوای نامه ، امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می شود B>نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال B>قبل از آشنائی با نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال ، لازم است در ابتدا با برخی اصطلاحات مرتبط با این موضوع بیشتر آشنا شویم :لیدها ( Keys ) از کلیدها به منظور ایجاد امضاهای دیجیتال استفاده می گردد برای هر امضای دیجیتال ، یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی وجود دارد : کلید خصوصی ، بخشی از کلید است که که شما از آن به منظور امضای یک پیام استفاده می نمائید کلید خصوصی یک رمزعبور حفاظت شده بوده و نمی بایست آن را در اختیار دیگران قرار داد کلید عمومی ، بخشی از کلید است که امکان استفاده از آن برای سایر افراد وجود دارد زمانی که کلید فوق برای یک حلقه کلید عمومی ( public key ring) و یا یک شخص خاص ارسال می گردد ، آنان با استفاده از آن قادر به بررسی امضای شما خواهند بود لقه کلید ( Key Ring ) ، شامل کلید های عمومی است یک حلقه کلید از کلید های عمومی افرادی که برای شما کلید مربوط به خود را ارسال نموده و یا کلیدهائی که از طریق یک سرویس دهنده کلید عمومی دریافت نموده اید ، تشکیل می گردد یک سرویس دهنده کلید عمومی شامل کلید افرادی است که امکان ارسال کلیدعمومی در اختیار آنان گذاشته شده است ثرانگشت : زمانی که یک کلید تائید می گردد ، در حقیقت منحصربفرد بودن مجموعه ای از حروف و اعداد که اثرانگشت یک کلید را شامل می شوند تائید می گردد واهینامه های کلید : در زمان انتخاب یک کلید از روی یک حلقه کلید ، امکان مشاهده گواهینامه ( مجوز ) کلید وجود خواهد داشت دراین رابطه می توان به اطلاعات متفاوتی نظیر صاحب کلید ، تاریخ ایجاد و اعتبار کلید دست یافت B>نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها : B>لید یک کلید با استفاده از نرم افزارهائی نظیر PGP اقتباس شده از کلمات Pretty Good Privacy )و یا GnuPG ( اقتباس شده از کلمات GNU Privacy Guard ) عرفی کلید تولید شده به سایر همکاران و افرادی که دارای کلید می باشند رسال کلید تولید شده به یک حلقه کلید عمومی تا سایر افراد قادر به بررسی و تائید امضای شما گردند ستفاده از امضای دیجیتال در زمان ارسال نامه های الکترونیکی اکثر برنامه های سرویس دهنده پست الکترونیکی دارای پتانسیلی به منظور امضاء یک پیام می باشند برگرفته از سایت itiran
خط ، سطر - 1- در هندسه ، کوتاهترین مسیر میان دو نقطه همیشه یک خط هندسی کاملاً مستقیم و بدون پهناست 2- درگرافیک ، نمایش مرئی یک خط گرافیکی در این تعریف یک خط دارای رنگ و پهنای خاصی است تا روی کاغذ به خوبی دیده شود خط گرافیکی ممکن است پیوسته ، خط تیره ، یا نقطه نقطه باشد 3- یک خط چاپی از تایپ کارتهای سوراخدار و صفحات کامپیوتری غیر گرافیکی معمولاً در هر خط 80 کاراکتر را جای می دهند ، اما منتی با طول خط 65 کاراکتر ، خواناتر است نگاه کنید به line spacing ; word wrap یک مسیر ارتباطات الکترونیکی ، مانند خط تلفن نگاله کنید به T 1 line ; T 3 line ، رشته ، ردیف ، سطر ، [خط ، سطر] سیمهایی چون سیم برق و سیم تلفن ، که برای ارسال جریان الکتریکی یا سیگنالها مورد استفاده قرار میگیرند در ارتباطات ، ارتباط بین فرستنده و گیرنده ، مانند تلفنها کامپیوترها و پایانه ها را برقرار میسازد خط در این مورد یک مفهوم فیزیکی دارد و سیم یا کابلی است که دو دستگاه را در یک شبکه به هم متصل میسازد در واژه پردازی ، رشته ای از کاراکترهایی است که در یک ردیف افقی به نمایش درآمده یا چاپ شده اند چنین خطوطی با یک برگشت خطی یا کاراکتر انتهای خط دیگری که ممکن است قابل رویت نباشد ، به پایان میرسد در برنامه نویسی ، عبارتی است که یک سطر برنامه را اشغال میکند در این مورد معمولا از ((خط برنامه)) یا ((خط کد)) نام برده میشود

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه