مقالات ترجمه شده زمین شناسی

بانک مقالات ترجمه شده زمین شناسی، در این بخش ارائه شده است. مقالات ترجمه شده گرایش های چینه و فسیل شناسی، آب شناسی، رسوب شناسی، زمین شناسی زیست محیطی ارائه گشته اند.

مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی

در این بخش تعدادی از مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی ارائه شده است. مقالات مربوط به گرایش های چینه و فسیل شناسی، آب شناسی، رسوب شناسی، زمین شناسی زیست محیطی و سایر گرایش های رشته زمین شناسی می گردند. لیست مقالات زمین شناسی در انتهای صفحه آورده شده است. دانلود رایگان کلیه مقالات انگلیسی زمین شناسی میسر است.
می توانید هزینه دانلود ترجمه فارسی هریک از مقالات زمین شناسی که مد نظر شما می باشد را به صورت آنلاین پرداخت کرده و فایل
word ترجمه را دانلود نمایید. به جهت اینکه از کیفیت ترجمه هر یک از مقالات آگاه گردید، ترجمه چکیده و بخشی از مقدمه مقالات را در سایت قرار داده ایم تا قبل از خرید مطالعه نمایید.
اگر تنها مقالات مترجمه شده یک سال بخصوصی مد نظر شماست، می توانید به ستون سمت راست(در مرورگر موبایل و تبلیت انتهای صفحه) مراجعه کرده و مقاله ترجمه شده زمین شناسی را به تفکیک سال ملاحظه نمایید.
برای جستجو بین مقالات زمین شناسی، از ابزار جستجوی پیشرفته فایل استفاده فرمایید.

تعداد بازدید : 7541


برچسب ها: مقاله ترجمه شده زمین شناسی، مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis
سال انتشار
2008
کد محصول
1016054
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
500,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computers & Geosciences
سال انتشار
2011
کد محصول
1016051
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Geochemistry
سال انتشار
2012
کد محصول
1016050
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2019
کد محصول
1016049
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2010
کد محصول
1016048
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
500,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
1999
کد محصول
1016046
تعداد صفحات انگليسی
22
تعداد صفحات فارسی
25
قیمت بر حسب ریال
500,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2015
کد محصول
1015992
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
605,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Geochemical Exploration
سال انتشار
2010
کد محصول
1014672
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
25
قیمت بر حسب ریال
710,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of African Earth Sciences
سال انتشار
2016
کد محصول
1014671
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
27
قیمت بر حسب ریال
790,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
سال انتشار
2019
کد محصول
1014666
تعداد صفحات انگليسی
19
تعداد صفحات فارسی
48
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Natural Resources Research
سال انتشار
2011
کد محصول
1014638
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
700,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Geochemical Exploration
سال انتشار
2019
کد محصول
1014352
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
860,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Mining Science and Technology
سال انتشار
2020
کد محصول
1014306
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
860,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2017
کد محصول
1014239
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
725,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Appl Water Sci
سال انتشار
2013
کد محصول
1014173
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
710,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Geochemical Exploration
سال انتشار
2018
کد محصول
1014172
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
27
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Raha Salehi
سال انتشار
2012
کد محصول
1013778
تعداد صفحات انگليسی
16
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
790,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Mining Science and Technology
سال انتشار
2019
کد محصول
1013735
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
855,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering
سال انتشار
2014
کد محصول
1013644
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
8
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Geochemical Exploration
سال انتشار
2010
کد محصول
1013560
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
855,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Bvj. THOMASNASH
سال انتشار
1976
کد محصول
1013552
تعداد صفحات انگليسی
26
تعداد صفحات فارسی
51
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
GEOSCIENCE FRONTIERS
سال انتشار
2011
کد محصول
1013543
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
33
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Marine Pollution Bulletin
سال انتشار
2010
کد محصول
1013428
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Water Air Soil Pollut
سال انتشار
2019
کد محصول
1013416
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
910,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology
سال انتشار
2009
کد محصول
1013410
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
32
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
EARTH SCIENCE FRONTIERS
سال انتشار
2008
کد محصول
1013375
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Mining Science and Technology
سال انتشار
2016
کد محصول
1013291
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Applied Geophysics
سال انتشار
2013
کد محصول
1013265
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Mineralium Deposita
سال انتشار
2018
کد محصول
1013233
تعداد صفحات انگليسی
22
تعداد صفحات فارسی
42
قیمت بر حسب ریال
910,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Geoscience Frontiers
سال انتشار
2013
کد محصول
1013035
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
705,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم پايه > زمين شناسی > خدمات رشته زمين شناسی > مقالات ترجمه شده زمین شناسی
ثبت سفارش جدید