Skip Navigation Links

تحقیق های آماده مديريت

دانلود تحقیق های آماده رشته مديريت از موسسه ترجمه البرز

کد محصول
1000488
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1001636
نوع فایل های ضمیمه
PPt
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001659
نوع فایل های ضمیمه
Pdf
تعداد صفحات فارسی
30
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000486
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1000503
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002029
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
79
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002051
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
49
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002048
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
30
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002139
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000463
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001563
نوع فایل های ضمیمه
Pdf
تعداد صفحات فارسی
29
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001635
نوع فایل های ضمیمه
PPt
تعداد صفحات فارسی
48
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002022
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001629
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تعداد صفحات فارسی
32
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000520
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
35
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001628
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002045
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
40
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000451
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1000436
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000465
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000466
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000461
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1000418
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
6
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002028
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
86
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001630
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تعداد صفحات فارسی
31
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001644
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002614
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
58
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1001634
نوع فایل های ضمیمه
PPt
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1002052
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


صفحه اول قبلی 1 2 3 4 5 بعدی صفحه آخر

در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین مديريت ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مديريت ، شما می توانید با ارسال تحقیق های آماده مديريت از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش مقاله مديريت در موسسه البرز

ثبت سفارش جدید