مقالات ترجمه شده تربیت بدنی

بانکی از مقالات ترجمه شده تربیت بدنی در این بخش گرد آمده است. این بانک شامل مقالات ترجمه شده گرایش های فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی، مدیریت ورزشی می گردند.

بانک مقالات ترجمه شده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مقالات ترجمه شده رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در این بخش گرد آمده اند. مقالات مربوط به گرایش های فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی، مدیریت ورزشی و دیگر گرایش ها در این بخش ارائه شده است.
برای ملاحظه جدیدترین مقالات ترجمه شده تربیت بدنی، به ستون راست همین صفحه( و در مرورگر موبایل و تبلت در انتهای همین صفحه) مراجعه فرمایید. مقالات به تفکیک سال انتشار دسته بندی شده اند. همچنین
جستجو بین مقاله ها از طریق ابزار جستجوی پیشرفته فایل میسر است.
فایل pdf مقاله انگلیسی تربیت بدنی را می توانید به صورت رایگان دانلود نموده و چکیده فارسی را مطالعه کنید.  مقاله ترجمه شده را نیز می توانید پس از پرداخت هزینه، دانلود فرمایید.

تعداد بازدید : 18912


برچسب ها: مقاله ترجمه شده تربیت بدنی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2020
کد محصول
1015921
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
27
قیمت بر حسب ریال
1,116,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Environmental Research and Public Health
سال انتشار
2021
کد محصول
1014854
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
1,314,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Eurasian Journal of Medicine
سال انتشار
2021
کد محصول
1014484
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
1,232,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE
سال انتشار
2015
کد محصول
1014295
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
902,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ournal of Biomechanics
سال انتشار
2017
کد محصول
1014246
تعداد صفحات انگليسی
25
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2010
کد محصول
1001044
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2010
کد محصول
1001041
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport Management Review
سال انتشار
2015
کد محصول
1013894
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Social and Personal Relationships
سال انتشار
2010
کد محصول
1000817
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Cogent Business & Management
سال انتشار
2018
کد محصول
1013404
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
1,397,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Complementary Therapies in Medicine
سال انتشار
2012
کد محصول
1000620
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Aging and Disease
سال انتشار
2013
کد محصول
1000601
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,281,500
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport Management Review
سال انتشار
2010
کد محصول
1000310
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
48
قیمت بر حسب ریال
1,397,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Health Promotion Perspectives
سال انتشار
2017
کد محصول
1013078
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
25
قیمت بر حسب ریال
1,265,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Procedia-Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1012559
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
968,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Marketing Review
سال انتشار
2013
کد محصول
1012230
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Karl J. Neeser
سال انتشار
2012
کد محصول
1011614
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of physical therapy science
سال انتشار
2013
کد محصول
1011524
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Expert Systems with Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1011180
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
968,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1011070
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport in Society
سال انتشار
2015
کد محصول
1010907
تعداد صفحات انگليسی
24
تعداد صفحات فارسی
37
قیمت بر حسب ریال
1,578,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Jornal de Pediatria
سال انتشار
2015
کد محصول
1010451
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Science Culture and Sport
سال انتشار
2016
کد محصول
1010573
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
سال انتشار
2007
کد محصول
1010728
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
968,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Knee
سال انتشار
2006
کد محصول
1010620
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Diabetes and its Complications
سال انتشار
2012
کد محصول
1010070
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Kinesiology
سال انتشار
2013
کد محصول
1010015
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Sport and Exercise Psychology
سال انتشار
2013
کد محصول
1009988
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,232,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY
سال انتشار
2010
کد محصول
1009748
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
7
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2014
کد محصول
1009708
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم انسانی > تربيت بدنی و علوم ورزشی > خدمات رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی > مقالات ترجمه شده تربیت بدنی
ثبت سفارش جدید