مقالات ترجمه شده تربیت بدنی

بانکی از مقالات ترجمه شده تربیت بدنی در این بخش گرد آمده است. این بانک شامل مقالات ترجمه شده گرایش های فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی، مدیریت ورزشی می گردند.

بانک مقالات ترجمه شده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مقالات ترجمه شده رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در این بخش گرد آمده اند. مقالات مربوط به گرایش های فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی، مدیریت ورزشی و دیگر گرایش ها در این بخش ارائه شده است.
برای ملاحظه جدیدترین مقالات ترجمه شده تربیت بدنی، به ستون راست همین صفحه( و در مرورگر موبایل و تبلت در انتهای همین صفحه) مراجعه فرمایید. مقالات به تفکیک سال انتشار دسته بندی شده اند. همچنین
جستجو بین مقاله ها از طریق ابزار جستجوی پیشرفته فایل میسر است.
فایل pdf مقاله انگلیسی تربیت بدنی را می توانید به صورت رایگان دانلود نموده و چکیده فارسی را مطالعه کنید.  مقاله ترجمه شده را نیز می توانید پس از پرداخت هزینه، دانلود فرمایید.

تعداد بازدید : 16630


برچسب ها: مقاله ترجمه شده تربیت بدنی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Revista Pedagógica ADAL
سال انتشار
2011
کد محصول
1001921
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
435,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Practical Diabetes International
سال انتشار
2005
کد محصول
1003052
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Proceedings of the National Academy of Sciences
سال انتشار
2011
کد محصول
1001433
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Journal of Experimental Biology
سال انتشار
2013
کد محصول
1006519
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
495,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Complementary Therapies in Medicine
سال انتشار
2012
کد محصول
1000620
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Cardiology
سال انتشار
2014
کد محصول
1002355
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Human Kinetics
سال انتشار
2011
کد محصول
1001169
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
8
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Annals of Nutrition and Metabolism
سال انتشار
2011
کد محصول
1006483
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Gait & Posture
سال انتشار
2012
کد محصول
1002305
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
6
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word+PPT
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Rev Bras Med Esporte
سال انتشار
2006
کد محصول
1002734
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Gait & Posture
سال انتشار
2013
کد محصول
1002209
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sport Management
سال انتشار
2010
کد محصول
1003387
تعداد صفحات انگليسی
20
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
835,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Gait & Posture
سال انتشار
2014
کد محصول
1002641
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2010
کد محصول
1001044
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Aging and Disease
سال انتشار
2013
کد محصول
1000601
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
835,000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Sport Studies
سال انتشار
2014
کد محصول
1005579
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport Management Review
سال انتشار
2010
کد محصول
1000310
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
48
قیمت بر حسب ریال
910,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Social and Personal Relationships
سال انتشار
2010
کد محصول
1000817
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2012
کد محصول
1001168
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature and Science
سال انتشار
2012
کد محصول
1005090
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Archives of Gerontology and Geriatrics
سال انتشار
2013
کد محصول
1007040
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Sports Science and Medicine
سال انتشار
2010
کد محصول
1001041
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Ergonomics
سال انتشار
2009
کد محصول
1002790
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Advances in Physiology Education
سال انتشار
2012
کد محصول
1002980
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
710,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PloS one
سال انتشار
2012
کد محصول
1005690
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Journal of Hand Surgery
سال انتشار
2003
کد محصول
1002791
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Experimental Brain Research
سال انتشار
2009
کد محصول
1005685
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
710,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Karl J. Neeser
سال انتشار
2012
کد محصول
1011614
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
495,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE
سال انتشار
2015
کد محصول
1014295
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
585,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Science Culture and Sport
سال انتشار
2016
کد محصول
1010573
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم انسانی > تربيت بدنی و علوم ورزشی > خدمات رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی > مقالات ترجمه شده تربیت بدنی
ثبت سفارش جدید