دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی ; log file

; log file
فایل سوابق
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی ; log file و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
فایل فشرده ، [فایل فشرده شده ، فایل متراکم شده] فایلی که محتویات آن به وسیله یک برنامه کمکی (یوتیلیتی) خاص فشرده شده تا نسبت به حالت معمولی جای کمتری روی دیسک یا رسانه ذخیره سازی دیگر اشغال کند شرکتهای نرم افزاری معمولا برای توزیع نرم افزارهای خود روی دیسکهای فلاپی ، فایلها را فشرده میسازند مزیت اصلی فایلهای فشرده شده این است که فضای کمتر و در نتیجه دیسکهای کمتری را اشغال میکنند این شرکتها یک برنامه یوتیلیتی نیز در دیسکهای خود جای میدهند تا کاربر بتواند فایلهای فشرده شده را روی دیسک سخت سیستم خود به حالت عادی بازگرداند این برنامه اغلب در برنامه نصب مورد استفاده قرار میگیرد تا کاربر در جریان فایلهای فشرده شده قرار نگیرد بعضی از برنامه ها ، بخصوص آنهایی که با فایلهای گرافیکی کار میکنند ، فایلها را هنگام ذخیره کردن روی دیسک فشرده ساخته و هنگام بار گذاری آنها را باز میکنند‎ ; این روند نیز دور از چشم کاربر صورت میگیرد نیز نگاه کنید به ‎ LHARC installation program ، ‎ PKUNZIP ، ‎ PKZIP ، ‎ utility program
فایل ، پرونده بلوکی از اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک ، نوار یا رسانه های مانند آن یک فایل ممکن است دارای یک برنامه ، سند ، یا مجموعه ای از داده ها ( مانند فهرست پستی ) باشد نگاه کنید به recoud disk database management binary file text file ، بایگانی کردن ؛ فایل ؛ پرونده ، پرونده مجموعه کامل و نام گذاری شده از اطلاعات (مانند یک برنامه) ، داده های مورد استفاده یک برنامه ، یا یک سند تهیه شده بهوسیله کاربر فایل ، واحد اصلی ذخیره سازی است که امکان تشخیص یک سری از اطلاعات نسبت به بقیه را برای کامپیوترفراهم می سازد ، [فایل] مجموعه کامل و نام گذاری شده ای از اطلاعات (مانند یک برنامه) ، یا یک سند تهیه شده به وسیله کاربر فایل ، واحد اصلی ذخیره سازی است که امکان تشخیص یک سری از اطلاعات نسبت به بقیه را برای کامپیوتر فراهم میسازد محتویات فایل ممکن است برای انسان قابل خواندن نباشد ، اما در هر حال مجموعه ای از دستورالعملها ، اعداد ، لغات یا تصاویر در یک واحد وابسته است که کاربر میتواند آن را بازیابی کند ، تغییر دهد ، حذف کند ، ذخیره سازد و یا به یک وسیله خروجی ارسال نماید
لگاریتم- توانی که یک عدد باید به آن برسدتا عدد دیگری را ارائه دهد x ، y a به توان x لگاریتم y در مبنای aاست که به صورت x log مبنای a y بیان می شود عمومی ترین مبانی توابع لگاریتمی ، عبارتند از 10 و a ( حدود 2/718 ) لگاریتم های مبنای10 به لگاریتم های عام معرف اند و مبنای e ، لگاریتم های طبیعی نامیده می شوند (زیرا انتگرالها و مشتق های با مبنای e ، نسبت به مبنای دیگر آسان ترند ) مثلاً لگاریتم عام10000 برابر با 4است ، ( 4 1000 log10 ) یعنی 10000 10 به توان 4 اگر مبنای در عبارت log به توان a مشخص نشده با شد ، معمولاً مبنای 10 مورد نظر است ؛ لگاریتم طبیعی a به صورت log در مبنای e به توان a یا lna نوشته می شود ، لگاریتم (مخفف آنlog) ، [لگاریتم] با شکل اختصاری ‎ log ، در ریاضیات توانی است که یک مبنا باید به قوه آن برسد تا مساوی یک عدد مشخص گردد به عنوان مثال ، در مبنای ‎10 ، لگاریتم ‎ 16 برابر ‎ 1/2041 خواهد بود زیرا ‎ 101/2041 (تقریبا) مساوی ‎ 16 است لگاریتمهای طبیعی (بر مبنای ‎ e که تقریبا مساوی ‎ 2/71828 است) و لگاریتمهای معمولی (مبنای ‎10) در برنامه نویسی مورد استفاده قرار میگیرند زبانهایی مانند بیسیک و ‎ C ، توابعی برای محاسبه لگاریتمهای طبیعی دارند
طراحی منطقی ، 1- طراحی یک مدار الکترونیکی با به کار گیری گیت های (مدار های) منطقی نگاه کنید به gate ، و ارجا عا تی که در آن معرفی شده 2- طراحی منطقی بک برنامه کامپیوتر 0در مقابل رابط کاربر یا فایلهای دادء شده9) 3- عملی طراحی یک سند با استفاده از بر چسب ها به منظور بیان عملکرد به جای ظهور هر عنصر مثلاً به جای مشخص کردن فصلها با کلمات تایپ شده آنها را با ترتیب خاصی روی صفحه ، بر چسب می زنند طراحی منطقی ف رویکرد مورد استفاده به وسیله LATEX ، SGML ، XML است؛ کلمه پردازهای WYSIWYG از آن استفاده نمی کنند طراحی منطقی عموماً برای مستندات پیچیده مناسب است ، زیرا تصمیم در مورد ظهور عناصر سند را می توان مستقل از متن انجام داد اگر عناوین تمام فصلها را تغییر دهید ، لازم است فقط در یک جا تغییر ایجاد کنید ، زیرا تمام عناوین فصلها ، به عنوان نمونه های یک واحد یکسان شناخته می شوند در سیستم WYSIWYG ، هر عنوان باید به طور جداگانه تغییر کند ، زیرا کامپیوتر نمی داند که آنها مشابه هم هستند مستندات برچسب دار که طراحی منطقی دارند ، در پایگاه های داده ی مامپیوتری ساده تر مدیریت می شوند
لوگو - 1- علامتی تجاری یا چاپی ؛ اختصار logotype 2- زبان برنامه نویسی که آقای Seymour Pepert از MIT آن را برای به کارگیری در آموزش برنامه نویسی کودکان ساخت بر اساس نظر او ، آموزش به کمک کامپیوتربدون استفاده است ، مگر اینکه دانش آموزان بتوانند کامپیوتر را کنترل کنند برای اجرای این نظر ف او زبانی را طراحی کرد که از بیسیک ساده تر است اگر چه LOGO در اطراف « لاک پشت » می چرخد این لاک پشت ، در اصل روبوتی که روی یک ورق کاغذ می چرخد و با قلم نشانه هایی را ایجاد می کند ( لاک پشت امروزی مثلثی است که در اطراف صفحه حرکت می کند و بر اساس دستور یک خط را رسم می کند ) ترسیم شکلها به وسیله ی لاک پشت ، موجب جذب کودکانی می شود که علاقه ی چندانی به محاسبات ریاضی یا تدریس هندسه و حل مسائل منطقی ندارد LOGO زبانی قابل گسترش است ؛ یعنی ، برنامه ها به وسیله ی تعریف جمله ها بر حسب جملات تعریف شده ی قبلی ساخته می شوند مثلاً برنامه ی زیر یک مربع را رسم می کند؛ TO SQUARE CLEARSCREEN FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 RIGHT90 FORWARD 50 END یعنی : « صفحه را پاک کن ! ( لاک پشت را در مرکز قرار بده ! ) ، 50 واحد بالا برو! 90 درجه به راست بچرخ ! 50 واحد جلول برو ! 90 درجه به راست بچرخ ! » و با توجه به آنکه رویه های LOGO می توانند خود را بارها فرا بخوانید ، الگوهای پیچیده ی « دانه برفی گونه » را به آسانی می توان تولید کرد نگاه کنید به Koch snowflake ، لوگو ( آرام شرکت ) - اختصار logo type ، علامت تجاری یا نشان چاپی ، یک زبان برنامه نویسی سطح بالا که فرض ، یک زبان برنامه نویسی سطح بالا که فرض می کند استفاده کننده به انواعی از ترمینالهای گرافیکی دسترسی دارد لوگو ، آرم یک شرکت ، [لوگو] یک زبان برنامه نویسی که اغلب برای آموزش برنامه نویسی به کودکان مورد استفاده قرار میگیرد و در سال ‎ 1968 توسط ‎ Seymour Papert در ‎ MIT ابداع گردید یکی از ویژگیهای مهم لوگو (‎Logo) ، طراحی لاک پشتی است در این ویژگی ، برنامه نویس میتواند با هدایت یک ((لاک پشت)) در جهات اصلی ، طرحی را رسم کند برنامه نویس (که اغلب کودک است) پس از تسلط بر محیط ترسیمی ساده ، به فراگرفتن ویژگیهای پیچیده تر این زبان میپردازد که عمدتا از زبان برنامه نویسی ‎ LISP گرفته شده اند لوگو به عنوان یک زبان آموزشی در نظر گرفته میشود ، با وجود این برخی از شرکتها اقداماتی انجام داده اند تا در مجمع برنامه نویسان ، جنبه رسمیتری به آن بدهند نیز نگاه کنید به ‎ turtle ، ‎turtle ‎ graphics
پرونده مبادله پرونده ای بر روی دیسک سخت که به منظور ذخیره سازی بخشهایی از برنامه های در حال اجرا که موقتاً به خارج از حافظه مبادله شده اند ، استفاده می شود این عمل مبادله برای سایر برنامه های در حال اجرا فضا ایجادمی کند پرونده مبادله ممکن است دائمی باشد و حتی اگر برنامه کاربردی ایجادکننده آن در حال اجرا نباشد ، همیشه مقداری از فضای دیسک سخت را اشغال کند ، یا این که موقت باشد و در هنگام نیاز ایجاد شود ، فایل مبادله - فایلی برای فضای مبادله (swap spca) در OS/2 این فایل به صورت swapper dat شناخته شده و اندازه ی آن براساس نیاز تغییر می کند در ویندوز 3 1 ، این فایل پنهان بوده و در فهرست گیری دایرکتوری ظاهر نمی شود این فایل می تواند دائمی یا موقتی باشد؛ در حالت دائمی اندازه ی ثابتی دارد و در حالت موقتی اندازه ی آن تغییر می کند علاوه بر فایل مبادله ای که توسط سیستم عامل به کار می رود ، فایلهای مبادله ی دیگری توسط کاربردهای خاصی مانند CorelDrow نیز استفاده می شوند نگاه کنید به swap space
فایل ZiP - فایلی که به وسیله ی برنامه ی PKZIP یا نرم افزارهای سازگار با آن فشرده شده است PKZIP بر روی کامپیوتر IBM PC و کامپیوترهای سازگار با آن اجرا می شود برنامه ی PKZIP ، مانند برنامه ی قبلی خود یعنی ARC یک یا چند فایل را می گیرد و پس از فشرده کردن ، در یک فایل با پسوند " ZIP" ذخیره می کند این کار نه فقط در فضای دیسک صرفه جویی می کند ، بلکه نگهداری دسته ای از فایلهای مرتبط را آسان می کند برنامه ی PKUZNIP می تواند محتویات فایل ZIP را باز کند و فایلهایی را بسازد که خودشان بتوانند باز شوند ( استخراج شوند) برنامه هایی وجود دارند که با اجرا شدن ، خودشان را در مجموعه ای از فایلها باز می کنند و مانند تمام برنامه های قابل اجارفایلهای « خود استخراج » از نوع ZIP ، نامهایی دارند که به " EXE" ختم می شوند نگاه کنید به stuffit; data compression; ARC در پایان ، برنامه ی PKZIP می تواند یک فایل را به دسته ای از فایلها تقسیم کند که بر روی چند دیسکت قرار گیرند وقتی یک فایل آن چنان بزرگ است که نمی توان آن را در دیسکت جای داد راه حل بالا آسانترین روش برای انتقال یک فایل بزرگ است ، [فایل ‎ zip] یک فایل فشرده شده

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه