مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

جهت ایجاد منابع علمی فارسی، بانک مقاله ترجمه شده رشته علوم اجتماعی را ایجاد نموده ایم.

 بانک مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

در این قسمت، می توانید مقالات مربوط به کلیه گرایش های رشته علوم اجتماعی را ملاحظه کنید. در ادامه لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی ارائه شده است. این مقالات ترجمه شده مربوط به موضوعاتی همچون نابرابری جنسیتی، هنجارهای فرهنگی، پساساختارگرایی، تفاوت حقوق جنسیتی، انزوای اجتماعی، و ... می باشند.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی، به طور کاملا تخصصی ترجمه شده اند و متنی روان و تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد. مقاله انگلیسی  علوم اجتماعی به فرمت pdf و ترجمه به صورت فایل word بوده و دو فایل در قالب یک فایل زیپ قابل دانلود است. عناوین مقاله های ترجمه شده در ادامه آمده است.

تعداد بازدید : 9234


برچسب ها: مقالات علوم اجتماعی، مقاله ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Economic Development Quarterly
سال انتشار
2014
کد محصول
1001722
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Family Relations
سال انتشار
1985
کد محصول
1003059
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Current Directions in Psychological Science
سال انتشار
1999
کد محصول
1004068
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electronic Journal of Sociology
سال انتشار
2004
کد محصول
1001873
تعداد صفحات انگليسی
16
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
1,232,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Emotion Review
سال انتشار
2009
کد محصول
1001357
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2010
کد محصول
1002744
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
SHS Web of Conferences
سال انتشار
2014
کد محصول
1004580
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
8
قیمت بر حسب ریال
676,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Springer
سال انتشار
2012
کد محصول
1000345
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
48
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003097
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Social and Personal Relationships
سال انتشار
2010
کد محصول
1000817
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Emerald Group Publishing Limited
سال انتشار
2014
کد محصول
1002751
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,540,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Springer
سال انتشار
2013
کد محصول
1000344
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
47
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Mediterranean Journal of Social Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1002743
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003689
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003450
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Brazilian Journal of Science and Technology
سال انتشار
2013
کد محصول
1002747
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Annual Review of Sociology
سال انتشار
1991
کد محصول
1003058
تعداد صفحات انگليسی
28
تعداد صفحات فارسی
61
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2013
کد محصول
1001358
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
The American Journal of Sociology
سال انتشار
1957
کد محصول
1003049
تعداد صفحات انگليسی
19
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1006328
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
8
قیمت بر حسب ریال
676,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Critical Criminology
سال انتشار
2008
کد محصول
1001239
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
32
قیمت بر حسب ریال
1,397,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1007541
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Safety Science
سال انتشار
2013
کد محصول
1002749
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
DUKE University Press
سال انتشار
2008
کد محصول
1003048
تعداد صفحات انگليسی
44
تعداد صفحات فارسی
45
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
world institute for development economic research
سال انتشار
2001
کد محصول
1002782
تعداد صفحات انگليسی
21
تعداد صفحات فارسی
51
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Schuler
سال انتشار
2009
کد محصول
1002736
تعداد صفحات انگليسی
20
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Complex Systems Network of Excellence
سال انتشار
2004
کد محصول
1005528
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The British Journal of Sociology
سال انتشار
1998
کد محصول
1003613
تعداد صفحات انگليسی
27
تعداد صفحات فارسی
33
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Sociological Review
سال انتشار
2007
کد محصول
1003050
تعداد صفحات انگليسی
19
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
1,540,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ELSEVIER- Poetics
سال انتشار
1997
کد محصول
1003047
تعداد صفحات انگليسی
16
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم انسانی > علوم اجتماعی > خدمات رشته علوم اجتماعی > مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی
ثبت سفارش جدید