کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم انسانی > علوم اجتماعی > محصولات رشته علوم اجتماعی > مقاله با ترجمه فارسی رشته علوم اجتماعی

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته علوم اجتماعی


مقاله علوم اجتماعی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله علوم اجتماعی با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله علوم اجتماعی را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Springer
سال انتشار
2012
کد محصول
1000345
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
48
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Springer
سال انتشار
2013
کد محصول
1000344
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
47
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Criminal Justice
سال انتشار
2001
کد محصول
1012825
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Critical Sociology
سال انتشار
2017
کد محصول
1012227
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport in Society
سال انتشار
2015
کد محصول
1010907
تعداد صفحات انگليسي
24
تعداد صفحات فارسي
37
قیمت بر حسب ریال
200000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social Science Research
سال انتشار
2015
کد محصول
1009276
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
25
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Competitiveness
سال انتشار
2013
کد محصول
1008905
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Economics and Finance
سال انتشار
2013
کد محصول
1008904
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
سال انتشار
2008
کد محصول
1008751
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1007541
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1007791
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Philosophy
سال انتشار
2000
کد محصول
1008052
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Futures Studies
سال انتشار
2003
کد محصول
1007871
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Womens Health Issues
سال انتشار
1995
کد محصول
1007912
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Research in Social Stratification and Mobility
سال انتشار
2014
کد محصول
1006171
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1006328
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
60000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
SHS Web of Conferences
سال انتشار
2014
کد محصول
1004580
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
60000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Complex Systems Network of Excellence
سال انتشار
2004
کد محصول
1005528
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Engineering
سال انتشار
2012
کد محصول
1004660
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
7
قیمت بر حسب ریال
60000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Current Directions in Psychological Science
سال انتشار
1999
کد محصول
1004068
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003450
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003689
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The British Journal of Sociology
سال انتشار
1998
کد محصول
1003613
تعداد صفحات انگليسي
27
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of International Women’s Studies
سال انتشار
2013
کد محصول
1002930
تعداد صفحات انگليسي
23
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1003097
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ELSEVIER- Poetics
سال انتشار
1997
کد محصول
1003047
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
DUKE University Press
سال انتشار
2008
کد محصول
1003048
تعداد صفحات انگليسي
44
تعداد صفحات فارسي
45
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
The American Journal of Sociology
سال انتشار
1957
کد محصول
1003049
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Sociological Review
سال انتشار
2007
کد محصول
1003050
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Annual Review of Sociology
سال انتشار
1991
کد محصول
1003058
تعداد صفحات انگليسي
28
تعداد صفحات فارسي
61
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین علوم اجتماعی ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته علوم اجتماعی ، شما می توانید با ارسال مقاله علوم اجتماعی با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته علوم اجتماعی