مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

بانک مقالات ترجمه شده رشته مدیریت اجرایی در این بخش ارائه گشته است.

جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

 مقالات ترجمه شده رشته مدیریت اجرایی را در این بخش گرد آوردیم. ترجمه مقالات مدیریت اجرایی به طور کاملا تخصصی انجام شده است و متنی روان و تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد. مقاله انگلیسی به صورت pdf و مقاله ترجمه شده (فارسی) به صورت word بوده و دو فایل در قالب یک فایل فشرده قابل دانلود است. لیست مقاله های ترجمه شده، در ادامه قابل ملاحظه است.
جهت جستجوی مقاله ترجمه شده مدیریت اجرایی، از بخش : جستجوی پیشرفته فایل استفاده فرمایید.

تعداد بازدید : 7764


برچسب ها: مقالات مدیریت اجرایی، مقاله ترجمه شده رشته مدیریت اجرایی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
BRQ Business Research Quarterly
سال انتشار
2015
کد محصول
1005179
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
1,281,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Management Journal
سال انتشار
2015
کد محصول
1005727
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
37
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Management
سال انتشار
2003
کد محصول
1001902
تعداد صفحات انگليسی
27
تعداد صفحات فارسی
51
قیمت بر حسب ریال
1,540,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Safety Science
سال انتشار
2012
کد محصول
1009899
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Quality in Maintenance Engineering
سال انتشار
2011
کد محصول
1001907
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,232,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Proceedings of I-KNOW ’04 Graz, Austria, June 30 - July 2, 2004
سال انتشار
2004
کد محصول
1000795
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2011
کد محصول
1000585
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Agribusiness
سال انتشار
1988
کد محصول
1006021
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
764,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1007920
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Management Decision
سال انتشار
2012
کد محصول
1006504
تعداد صفحات انگليسی
20
تعداد صفحات فارسی
27
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Management Decision
سال انتشار
1999
کد محصول
1001755
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of public administration research and theory
سال انتشار
2008
کد محصول
1003558
تعداد صفحات انگليسی
24
تعداد صفحات فارسی
55
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1007541
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
University of New South Wales
سال انتشار
2014
کد محصول
1002979
تعداد صفحات انگليسی
29
تعداد صفحات فارسی
32
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Palgrave Communications
سال انتشار
2019
کد محصول
1014655
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
1,116,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Organizational Research Methods
سال انتشار
2013
کد محصول
1003190
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
27
قیمت بر حسب ریال
1,281,500
نوع فایل های ضمیمه
PDF+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Resources, Conservation and Recycling
سال انتشار
2017
کد محصول
1010375
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
25
قیمت بر حسب ریال
1,540,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Project Management
سال انتشار
2012
کد محصول
1010453
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
1,314,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Sport Management Review
سال انتشار
2015
کد محصول
1013894
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Technological Forecasting & Social Change
سال انتشار
2003
کد محصول
1000792
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
1,281,500
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Strategic Management Journal
سال انتشار
1997
کد محصول
1001023
تعداد صفحات انگليسی
25
تعداد صفحات فارسی
34
قیمت بر حسب ریال
1,578,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Eurasian Studies
سال انتشار
2013
کد محصول
1007002
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Information Management
سال انتشار
2017
کد محصول
1011129
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Economics and Finance
سال انتشار
2015
کد محصول
1011327
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Economics and Finance
سال انتشار
2016
کد محصول
1013892
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
1,314,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Production Economics
سال انتشار
2012
کد محصول
1000837
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1007791
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Decision Support Systems
سال انتشار
2011
کد محصول
1001761
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Decision Support Systems
سال انتشار
2013
کد محصول
1009904
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
1,265,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Economics and Finance
سال انتشار
2016
کد محصول
1013893
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
1,314,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم انسانی > مديريت اجرايی > خدمات رشته مديريت اجرايی > مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی
ثبت سفارش جدید