مقالات ترجمه شده آمار

لیست مقالات ترجمه شده رشته آمار در این بخش آرائه شده است. این بانک سامل مقالات ترجمه شده گرایش های آمار ریاضی، بیم سنجی، و آمار اجتماعی و اقتصادی می باشد.

بانک مقالات ترجمه شده رشته آمار

بانکی از مقاله ترجمه شده رشته آمار ایجاد شده است. این مقالات ترجمه شده مرتبط با گرایش های آمار ریاضی، بیم سنجی، و آمار اجتماعی و اقتصادی می باشند. لیست کامل مقالات در ادامه صفحه آورده شده است. برای مشاهده جزئیات هر یک از مقالات ترجمه شده، روی عنوان مقاله و یا عبارت "جزئیات بیشتر و دانلود" کلیک کنید.
همچنین برای دسترسی ساده تر شما، مقالات ترجمه شده آمار را بر مبنای سال و موضوع جدا کردیم. ستون سمت راست را ملاحظه فرمایید. چنانچه با موبایل یا تبلت در حال مشاهده صفحه هستید، این تفکیک در انتهای صفحه قرار دارد.
در صورتی که تمایل دارید موضوع خود را به صورت فارسی و یا انگلیسی جستو کنید، از ابزار جستجوی پیشرفته فایل استفاده کنید.

تعداد بازدید : 5250


برچسب ها: مقاله ترجمه شده آمار

عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Australian Critical Care
سال انتشار
2009
کد محصول
1000193
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
6
قیمت بر حسب ریال
435,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Journal of Operational Research
سال انتشار
2009
کد محصول
1002623
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
25
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ACQ
سال انتشار
2007
کد محصول
1000116
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
545,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics,
سال انتشار
2013
کد محصول
1001450
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
52
قیمت بر حسب ریال
910,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Stat Inference Stoch Process
سال انتشار
2012
کد محصول
1001441
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal Afrika Statistika
سال انتشار
2011
کد محصول
1001448
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Forecasting
سال انتشار
2007
کد محصول
1001449
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
805,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Econometrics
سال انتشار
2013
کد محصول
1003615
تعداد صفحات انگليسی
18
تعداد صفحات فارسی
86
قیمت بر حسب ریال
1,210,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Journal of Operational Research
سال انتشار
2006
کد محصول
1003868
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Statistics in Medicine
سال انتشار
2012
کد محصول
1001451
تعداد صفحات انگليسی
28
تعداد صفحات فارسی
32
قیمت بر حسب ریال
1,005,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
NIH Public Access Author Manuscript
سال انتشار
2013
کد محصول
1003461
تعداد صفحات انگليسی
27
تعداد صفحات فارسی
55
قیمت بر حسب ریال
910,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Laboratory of Applied Mathematics
سال انتشار
2006
کد محصول
1003616
تعداد صفحات انگليسی
23
تعداد صفحات فارسی
33
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ARXIV
سال انتشار
2013
کد محصول
1007428
تعداد صفحات انگليسی
26
تعداد صفحات فارسی
38
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Pakistan Journal of Statistics
سال انتشار
2015
کد محصول
1010139
تعداد صفحات انگليسی
18
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
705,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computational Statistics & Data Analysis
سال انتشار
2007
کد محصول
1009942
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Society for Industrial and Applied Mathematics
سال انتشار
2009
کد محصول
1013536
تعداد صفحات انگليسی
36
تعداد صفحات فارسی
46
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Communication Teacher
سال انتشار
2014
کد محصول
1010017
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
7
قیمت بر حسب ریال
415,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
American journal of epidemiology
سال انتشار
2007
کد محصول
1011068
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Statistics & Probability Letters
سال انتشار
2015
کد محصول
1011218
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Statistical Computation and Simulation
سال انتشار
2012
کد محصول
1011399
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
790,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Department of Mathematics, University of Bristol
سال انتشار
2002
کد محصول
1012202
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
575,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
J. Empir. Financ
سال انتشار
2011
کد محصول
1013681
تعداد صفحات انگليسی
25
تعداد صفحات فارسی
29
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Computational and Applied Mathematics
سال انتشار
2008
کد محصول
1011069
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
METRON - International Journal of Statistics
سال انتشار
2007
کد محصول
1011096
تعداد صفحات انگليسی
27
تعداد صفحات فارسی
34
قیمت بر حسب ریال
855,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computational Statistics and Data Analysis
سال انتشار
2010
کد محصول
1013733
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
39
قیمت بر حسب ریال
865,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Statistical Software
سال انتشار
2015
کد محصول
1012683
تعداد صفحات انگليسی
23
تعداد صفحات فارسی
47
قیمت بر حسب ریال
820,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computational Statistics & Data Analysis
سال انتشار
2014
کد محصول
1011223
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
35
قیمت بر حسب ریال
855,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Communications in Statistics-Theory and Methods
سال انتشار
2014
کد محصول
1011224
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم پايه > آمار > خدمات رشته آمار > مقالات ترجمه شده آمار
ثبت سفارش جدید