کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم پزشكی > پزشكی > محصولات رشته پزشكی > مقاله با ترجمه فارسی رشته پزشكی

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته پزشكی


مقالات ترجمه شده رشته پزشكی

اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته پزشكی ، شما می توانید با ارسال مقالات ترجمه شده رشته پزشكی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

لیست مقالات ترجمه شده پزشكی

عنوان مقاله انگليسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
the new england journal of medicine
سال انتشار
2014
کد محصول
1011400
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Scientific Reports
سال انتشار
2017
کد محصول
1011324
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
British Journal of Clinical Pharmacology
سال انتشار
2009
کد محصول
1011270
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PERSONALIZED MEDICINE
سال انتشار
2012
کد محصول
1011280
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
American journal of infection control
سال انتشار
2010
کد محصول
1011226
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
سال انتشار
2007
کد محصول
1011177
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature genetics
سال انتشار
2013
کد محصول
1011178
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1011187
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature reviews. Microbiology
سال انتشار
2012
کد محصول
1011121
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The EMBO journal
سال انتشار
2012
کد محصول
1011120
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
64
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Open Genomics Journal
سال انتشار
2008
کد محصول
1011098
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
19
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Human Molecular Genetics
سال انتشار
2009
کد محصول
1010941
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PLOS ONE
سال انتشار
2016
کد محصول
1010931
تعداد صفحات انگليسي
23
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Scientific World Journal
سال انتشار
2013
کد محصول
1010817
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Photonics
سال انتشار
2014
کد محصول
1010512
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Microscopy and Ultrastructure
سال انتشار
2014
کد محصول
1010462
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Jornal de Pediatria
سال انتشار
2015
کد محصول
1010451
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Iranian journal of public health
سال انتشار
2015
کد محصول
1010602
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
سال انتشار
2017
کد محصول
1010726
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Health SA Gesondheid
سال انتشار
2017
کد محصول
1010392
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
29
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The American journal of cardiology
سال انتشار
2002
کد محصول
1010300
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Lancet
سال انتشار
2008
کد محصول
1010285
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Annals of clinical and translational neurology
سال انتشار
2016
کد محصول
1010270
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
7
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
سال انتشار
2016
کد محصول
1010259
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nurse Education Today
سال انتشار
2016
کد محصول
1010250
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Clinical Sciences
سال انتشار
2016
کد محصول
1010232
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of the Chinese Medical Association
سال انتشار
2011
کد محصول
1010156
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Assisted Reproduction and Genetics
سال انتشار
2013
کد محصول
1010153
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Health Policy
سال انتشار
2015
کد محصول
1010144
تعداد صفحات انگليسي
21
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Health Policy
سال انتشار
2015
کد محصول
1010145
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرضخدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته پزشكی