کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم پزشكی > پزشكی > محصولات رشته پزشكی > مقاله با ترجمه فارسی رشته پزشكی

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته پزشكی


مقاله پزشكی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله پزشكی با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله پزشكی را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.
عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Cancer Education
سال انتشار
2013
کد محصول
1011943
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Journal of Internal Medicine
سال انتشار
2003
کد محصول
1011944
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Lumenis
سال انتشار
2001
کد محصول
1000162
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nano Letters
سال انتشار
2010
کد محصول
1000118
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
155000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Cell Research
سال انتشار
2009
کد محصول
1000084
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
125000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
BioMed Research International
سال انتشار
2013
کد محصول
1000083
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Perinatology
سال انتشار
2008
کد محصول
1011872
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Infection and Chemotherapy
سال انتشار
2016
کد محصول
1011868
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
6
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
سال انتشار
2014
کد محصول
1011864
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity
سال انتشار
2014
کد محصول
1011862
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Assisted Reproduction and Genetics
سال انتشار
2012
کد محصول
1011861
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Andrology for the Clinician
سال انتشار
2013
کد محصول
1011860
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
trends in genetics
سال انتشار
2017
کد محصول
1011839
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
19
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
EJSO the journal of cancer surgery
سال انتشار
2017
کد محصول
1011841
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature Reviews Genetics
سال انتشار
2017
کد محصول
1011709
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
42
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Parasitology
سال انتشار
2010
کد محصول
1011632
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology
سال انتشار
2014
کد محصول
1011422
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology
سال انتشار
2014
کد محصول
1011421
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Egyptian Journal of Medical Human Genetics
سال انتشار
2017
کد محصول
1011420
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
ANNALS NEWYORK ACADEMY OF SCIENCES
سال انتشار
2006
کد محصول
1011398
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
7
قیمت بر حسب ریال
60000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Biomedicine & Pharmacotherapy
سال انتشار
2017
کد محصول
1011468
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
the new england journal of medicine
سال انتشار
2014
کد محصول
1011400
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Scientific Reports
سال انتشار
2017
کد محصول
1011324
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
British Journal of Clinical Pharmacology
سال انتشار
2009
کد محصول
1011270
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PERSONALIZED MEDICINE
سال انتشار
2012
کد محصول
1011280
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
American journal of infection control
سال انتشار
2010
کد محصول
1011226
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
سال انتشار
2007
کد محصول
1011177
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature genetics
سال انتشار
2013
کد محصول
1011178
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1011187
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nature reviews. Microbiology
سال انتشار
2012
کد محصول
1011121
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین پزشكی ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته پزشكی ، شما می توانید با ارسال مقاله پزشكی با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته پزشكی