کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم انسانی > روانشناسی > محصولات رشته روانشناسی > مقاله با ترجمه فارسی رشته روانشناسی

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته روانشناسی


مقاله روانشناسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله روانشناسی با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله روانشناسی را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Personality and Individual Differences
سال انتشار
2015
کد محصول
1013218
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Intellectual History Review
سال انتشار
2016
کد محصول
1013194
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Psychology
سال انتشار
2014
کد محصول
1012358
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Business and Management Review
سال انتشار
2014
کد محصول
1012400
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier,Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology
سال انتشار
2011
کد محصول
1012401
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of deaf studies and deaf education
سال انتشار
2015
کد محصول
1012402
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Acta psychologica
سال انتشار
2015
کد محصول
1012403
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
سال انتشار
2012
کد محصول
1000156
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
125000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
journal of anxiety disorders
سال انتشار
2007
کد محصول
1000110
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Arts in Psychotherapy
سال انتشار
2013
کد محصول
1000109
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Procedia-Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2014
کد محصول
1012559
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Scandinavian journal of caring Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1012845
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Oncological Sciences
سال انتشار
2018
کد محصول
1012989
تعداد صفحات انگليسي
2
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Child psychiatry and human development
سال انتشار
1992
کد محصول
1012863
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Educational E-Journal
سال انتشار
2012
کد محصول
1012375
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Urban Forestry & Urban Greening
سال انتشار
2007
کد محصول
1012369
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Child development
سال انتشار
2010
کد محصول
1012918
تعداد صفحات انگليسي
28
تعداد صفحات فارسي
48
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Economic Psychology
سال انتشار
2013
کد محصول
1012366
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Criminal Justice
سال انتشار
2001
کد محصول
1012825
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Research in developmental disabilities
سال انتشار
2014
کد محصول
1012404
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of deaf studies and deaf education
سال انتشار
2013
کد محصول
1012405
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
43
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia-Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2013
کد محصول
1012406
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of deaf studies and deaf education
سال انتشار
2013
کد محصول
1012413
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Academy of Management Review
سال انتشار
2009
کد محصول
1012386
تعداد صفحات انگليسي
24
تعداد صفحات فارسي
35
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Intercultural Relations
سال انتشار
2011
کد محصول
1012414
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Obesity science & practice
سال انتشار
2016
کد محصول
1012225
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1011784
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Critical Sociology
سال انتشار
2017
کد محصول
1012227
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia-Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1011967
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
7
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Social Science & Medicine
سال انتشار
2003
کد محصول
1011933
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین روانشناسی ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته روانشناسی ، شما می توانید با ارسال مقاله روانشناسی با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته روانشناسی