مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات

اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، شما می توانید با ارسال مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Neurocomputing
سال انتشار
2017
کد محصول
1010791
تعداد صفحات انگليسي
38
تعداد صفحات فارسي
56
قیمت بر حسب ریال
230000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electronic Commerce Research and Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010770
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Security and Its Applications
سال انتشار
2016
کد محصول
1010769
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Internet Services and Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010768
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
60
قیمت بر حسب ریال
220000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1010767
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Multimedia Tools and Applications
سال انتشار
2016
کد محصول
1010766
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Future Generation Computer Systems
سال انتشار
2017
کد محصول
1010732
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
35
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Wireless Communications and Networking Conference
سال انتشار
2017
کد محصول
1010672
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Information Technology: New Generations. Springer International Publishing
سال انتشار
2016
کد محصول
1010671
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Networks, Computers and Communications, IEEE
سال انتشار
2014
کد محصول
1010666
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System
سال انتشار
2016
کد محصول
1010659
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1010657
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Scientific and Engineering Research
سال انتشار
2015
کد محصول
1010656
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Retailing
سال انتشار
2015
کد محصول
1010655
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
39
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Science and Telecommunications
سال انتشار
2012
کد محصول
1010649
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Automation in Construction
سال انتشار
2010
کد محصول
1010588
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
25
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Network and Computer Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010550
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
38
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Cloud Computing
سال انتشار
2017
کد محصول
1010503
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Shiraz International mHealth Congress SIM Congress
سال انتشار
2017
کد محصول
1010432
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE SENSORS JOURNAL
سال انتشار
2016
کد محصول
1010405
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2014
کد محصول
1010403
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computational Intelligence in Data Mining
سال انتشار
2016
کد محصول
1010402
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE, 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development
سال انتشار
2015
کد محصول
1010379
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering
سال انتشار
2015
کد محصول
1010376
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Science and Research
سال انتشار
2015
کد محصول
1010374
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1010373
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Wireless Personal Communications
سال انتشار
2016
کد محصول
1010372
تعداد صفحات انگليسي
35
تعداد صفحات فارسي
57
قیمت بر حسب ریال
230000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Ad Hoc Networks
سال انتشار
2016
کد محصول
1010371
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Third International Conference on Intelligent System Design and Engineering Applications
سال انتشار
2013
کد محصول
1010365
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی صفحه آخر

Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری