کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم پايه > فیزیک > محصولات رشته فیزیک > مقاله با ترجمه فارسی رشته فیزیک

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته فیزیک


مقاله فیزیک با ترجمه فارسی

دانلود مقاله فیزیک با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله فیزیک را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nano Letter
سال انتشار
2012
کد محصول
1013627
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Photonics Journal
سال انتشار
2012
کد محصول
1013541
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Tunnelling and Underground Space Technology
سال انتشار
2016
کد محصول
1013526
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Asian Journal of Research in Medical and Pharmaceutical Sciences
سال انتشار
2017
کد محصول
1013484
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Theoretical Physics Supplement
سال انتشار
1968
کد محصول
1013384
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Physics: Conference Series
سال انتشار
2014
کد محصول
1013383
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
EPJ Web of Conferences
سال انتشار
2015
کد محصول
1013382
تعداد صفحات انگليسي
3
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PHYSICAL REVIEW C
سال انتشار
1996
کد محصول
1013379
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
38
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrochimica Acta
سال انتشار
2018
کد محصول
1013334
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Mathematics and Computation
سال انتشار
2014
کد محصول
1013333
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Microporous and Mesoporous Materials
سال انتشار
2019
کد محصول
1013317
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Polymer Testing
سال انتشار
2013
کد محصول
1013293
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
سال انتشار
2019
کد محصول
1013264
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
29
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nuclear Physics
سال انتشار
1969
کد محصول
1013205
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nuclear Physics
سال انتشار
1971
کد محصول
1013204
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
arXiv preprint arXiv
سال انتشار
2015
کد محصول
1013199
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Chemical Physics Letters
سال انتشار
2016
کد محصول
1013104
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
A: Physicochemical and Engineering Aspects
سال انتشار
1997
کد محصول
1013103
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
8th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy
سال انتشار
2016
کد محصول
1013102
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Molecular Graphics and Modelling
سال انتشار
2014
کد محصول
1012946
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Sensors and Actuators B: Chemical
سال انتشار
2013
کد محصول
1012843
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
سال انتشار
2007
کد محصول
1012828
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1012791
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Powder Technology
سال انتشار
2016
کد محصول
1012790
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Smart and Nano Materials
سال انتشار
2010
کد محصول
1012467
تعداد صفحات انگليسي
25
تعداد صفحات فارسي
38
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Materials Letters
سال انتشار
2012
کد محصول
1012459
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
سال انتشار
2016
کد محصول
1012129
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Applied Physics
سال انتشار
2014
کد محصول
1012127
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Physica B: Condensed Matter
سال انتشار
2017
کد محصول
1012126
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Anal. Bioanal. Electrochem
سال انتشار
2013
کد محصول
1012084
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین فیزیک ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته فیزیک ، شما می توانید با ارسال مقاله فیزیک با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته فیزیک