کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی كامپيوتر > محصولات رشته مهندسی كامپيوتر > مقاله با ترجمه فارسی رشته مهندسی كامپيوتر

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی كامپيوتر


مقاله مهندسی كامپيوتر با ترجمه فارسی

دانلود مقاله مهندسی كامپيوتر با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله مهندسی كامپيوتر را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2016
کد محصول
1013579
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing
سال انتشار
2014
کد محصول
1013573
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
In Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems
سال انتشار
2010
کد محصول
1013512
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
سال انتشار
2016
کد محصول
1013427
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Conference on Computer Communication and Informatics
سال انتشار
2016
کد محصول
1013426
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Conference On Smart Technologies For Smart Nation
سال انتشار
2017
کد محصول
1013425
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering
سال انتشار
2018
کد محصول
1013424
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing
سال انتشار
2017
کد محصول
1013423
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Machine Learning Research
سال انتشار
2004
کد محصول
1013422
تعداد صفحات انگليسي
20
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS
سال انتشار
2016
کد محصول
1013421
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
46
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Computers and Electrical Engineering
سال انتشار
2017
کد محصول
1013420
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Industrial Robot: An International Journal
سال انتشار
2017
کد محصول
1013419
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Concurrency and Computation: Practice and Experience
سال انتشار
2018
کد محصول
1013418
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
29
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
سال انتشار
2015
کد محصول
1013417
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Electronic City
سال انتشار
2016
کد محصول
1013361
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Jama
سال انتشار
2013
کد محصول
1013241
تعداد صفحات انگليسي
2
تعداد صفحات فارسي
6
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE, 2nd International Conference on E-business and Information System Security
سال انتشار
2010
کد محصول
1013240
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science ional Conference on C
سال انتشار
2017
کد محصول
1013200
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops
سال انتشار
2016
کد محصول
1013178
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Joint Conference on Neural Networks
سال انتشار
2014
کد محصول
1013177
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing
سال انتشار
2012
کد محصول
1013172
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
16th CSI International Symposium on Computer Architecture and Digital Systems
سال انتشار
2012
کد محصول
1013171
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Transactions on Industrial Informatics
سال انتشار
2017
کد محصول
1013169
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1013167
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Energies
سال انتشار
2018
کد محصول
1013163
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Int. J. Web and Grid Services
سال انتشار
2016
کد محصول
1013160
تعداد صفحات انگليسي
25
تعداد صفحات فارسي
39
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Cleaner Production
سال انتشار
2017
کد محصول
1013159
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Internet of Things Journal
سال انتشار
2017
کد محصول
1013158
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
50
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2016
کد محصول
1013157
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Communications Magazine
سال انتشار
2015
کد محصول
1013156
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین مهندسی كامپيوتر ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی كامپيوتر ، شما می توانید با ارسال مقاله مهندسی كامپيوتر با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی كامپيوتر