مقالات ترجمه شده رشته مهندسی كامپيوتر

اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی كامپيوتر ، شما می توانید با ارسال مقالات ترجمه شده رشته مهندسی كامپيوتر از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی كامپيوتر

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Neurocomputing
سال انتشار
2017
کد محصول
1010791
تعداد صفحات انگليسي
38
تعداد صفحات فارسي
56
قیمت بر حسب ریال
230000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Transactions on Biomedical Engineering
سال انتشار
2015
کد محصول
1010790
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1010789
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Integrated Circuits and Microsystems
سال انتشار
2016
کد محصول
1010788
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electronic Commerce Research and Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010770
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Security and Its Applications
سال انتشار
2016
کد محصول
1010769
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Internet Services and Applications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010768
تعداد صفحات انگليسي
19
تعداد صفحات فارسي
60
قیمت بر حسب ریال
220000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Multimedia Tools and Applications
سال انتشار
2016
کد محصول
1010766
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Information Systems
سال انتشار
2015
کد محصول
1010765
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
39
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Future Generation Computer Systems
سال انتشار
2017
کد محصول
1010732
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
35
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Wireless Communications and Networking Conference
سال انتشار
2017
کد محصول
1010672
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Information Technology: New Generations. Springer International Publishing
سال انتشار
2016
کد محصول
1010671
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle
سال انتشار
2014
کد محصول
1010668
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Systems and Software
سال انتشار
2015
کد محصول
1010667
تعداد صفحات انگليسي
32
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Networks, Computers and Communications, IEEE
سال انتشار
2014
کد محصول
1010666
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System
سال انتشار
2016
کد محصول
1010659
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Current Engineering and Technology
سال انتشار
2015
کد محصول
1010658
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1010657
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Scientific and Engineering Research
سال انتشار
2015
کد محصول
1010656
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Retailing
سال انتشار
2015
کد محصول
1010655
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
39
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Telecommunications and Signal Processing
سال انتشار
2013
کد محصول
1010654
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
19
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Computer and Communications
سال انتشار
2015
کد محصول
1010653
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Transportation Technologies
سال انتشار
2013
کد محصول
1010652
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
9
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics
سال انتشار
2010
کد محصول
1010651
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Conference on Audio, Language and Image Processing
سال انتشار
2008
کد محصول
1010650
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Science and Telecommunications
سال انتشار
2012
کد محصول
1010649
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International journal of Computer Science & Network Solutions
سال انتشار
2014
کد محصول
1010648
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE 14th International Conference on Computational Science and Engineering
سال انتشار
2011
کد محصول
1010647
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE, 2012 2nd International Conference on Computer Science and Network Technology
سال انتشار
2000
کد محصول
1010646
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Information Fusion
سال انتشار
2015
کد محصول
1010645
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
42
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی صفحه آخر

Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری