کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی صنايع > محصولات رشته مهندسی صنايع > مقاله با ترجمه فارسی رشته مهندسی صنايع

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی صنايع


مقاله مهندسی صنايع با ترجمه فارسی

دانلود مقاله مهندسی صنايع با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله مهندسی صنايع را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Knowledge Management Research & Practice
سال انتشار
2015
کد محصول
1013161
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Project Management
سال انتشار
2018
کد محصول
1013213
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Engineering
سال انتشار
2017
کد محصول
1013256
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
  International Journal of Production Research
سال انتشار
2018
کد محصول
1013119
تعداد صفحات انگليسي
21
تعداد صفحات فارسي
38
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Information Management
سال انتشار
2018
کد محصول
1013229
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
37
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Proceedings of the 2014 Information and Knowledge Management
سال انتشار
2014
کد محصول
1010574
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia CIRP
سال انتشار
2018
کد محصول
1013166
تعداد صفحات انگليسي
3
تعداد صفحات فارسي
6
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2018
کد محصول
1013121
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Computer Science
سال انتشار
2017
کد محصول
1013118
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
8
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Technological Forecasting & Social Change
سال انتشار
2010
کد محصول
1000577
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
سال انتشار
2013
کد محصول
1000299
تعداد صفحات انگليسي
21
تعداد صفحات فارسي
56
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, International Journal of Project Management
سال انتشار
2001
کد محصول
1012395
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business
سال انتشار
2011
کد محصول
1012394
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, International Journal of Production Economics
سال انتشار
2015
کد محصول
1012389
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Applied Soft Computing
سال انتشار
2013
کد محصول
1012396
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
37
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier,Expert Systems with Applications
سال انتشار
2013
کد محصول
1012397
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
29
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Journal of food engineering
سال انتشار
2005
کد محصول
1012398
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسي
نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Project Management
سال انتشار
1999
کد محصول
1000230
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Global Journal of Business Research
سال انتشار
2013
کد محصول
1000101
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Advanced Intelligent Computing Theories and Applications
سال انتشار
2007
کد محصول
1000095
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Expert Systems with Applications
سال انتشار
2010
کد محصول
1000080
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Eastern Economic Journal
سال انتشار
2005
کد محصول
1000078
تعداد صفحات انگليسي
34
تعداد صفحات فارسي
22
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia CIRP
سال انتشار
2013
کد محصول
1000077
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
10
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Manufacturing Systems
سال انتشار
2013
کد محصول
1000075
تعداد صفحات انگليسي
16
تعداد صفحات فارسي
36
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, International Journal of Information Management
سال انتشار
2014
کد محصول
1012309
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Elsevier, Journal of business venturing
سال انتشار
2015
کد محصول
1012812
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
33
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Product Innovation Management
سال انتشار
2016
کد محصول
1012811
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Indian J. Sci. Res
سال انتشار
2014
کد محصول
1012305
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
RAI Revista de Administração e Inovação
سال انتشار
2017
کد محصول
1013016
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Production Research
سال انتشار
2017
کد محصول
1012991
تعداد صفحات انگليسي
27
تعداد صفحات فارسي
47
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین مهندسی صنايع ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی صنايع ، شما می توانید با ارسال مقاله مهندسی صنايع با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی صنايع