دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مجموعه ی سنج ناپذیر ، مجموعه ی اندازه ناپذیر

مجموعه ی سنج ناپذیر ، مجموعه ی اندازه ناپذیر
non measurable set
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مجموعه ی سنج ناپذیر ، مجموعه ی اندازه ناپذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله رياضی هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI رياضی را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه رياضی باشید: