دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی variation of a first degree linear function

variation of a first degree linear function
تغییرات تابع خطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی variation of a first degree linear function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی