دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی numeric function

numeric function
تابع عددی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی numeric function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی