دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی spherical bessel function

spherical bessel function
تابع بسل کروی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی spherical bessel function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
مثلثات کُـروی مثلثات کروی در نجوم در بخشها ی مختلف کاربرد وسیعی دارد از جمله از این کاربردها : مختصات نجومی (سه دستگاه مختصات نجومی وجود دارد که با مثلثات کروی کار میکنند ) اندازه گیری زوایای میل ، سمت ، عرض جغرافیایی ، طول جغرافیایی و در این دستگاهها با ابزار مثاثات کروی ممکن هست انحراف محور خورشید (دایرةالبروج خورشید) را از روی مثلثات کروی میسنجند در اندازه گیری فواصل نجومی و تنظیم اوقات شرعی ، طلوع و غروب خورشید و رصدهای نجومی مثلثات کروی نقش بسزایی دارد شکل کره زمین ، در واقع نامنظم است و شبه کره geoid نامیده می شود تحلیل مسیرهای ماهواره های زمینی مصنوعی نشان داده است که یک بیضی وار مناسب با سه محور بهترین شکل را برای شبه کره به دست می دهد واقع تفاوت بین دو محور واقع در صفحه استوایی(equatorial plane) آنقدر کوچک است که تاکنون برای اندازه گیریهای زمینی مشخص نشده است ابراین در ژئودرزی عالی ، کره زمین به صورت کره وار spheroid در نظر گرفته می شود در 1924 بیضوار محاسبه شده توسط J Hayford از لحاظ بین المللی شناخته شد جدیدترین مقادیر توسط F N Krasovskil مشخص شده اند این مقادیر برای کار در ژئودزی در روسیه به کار میروند