دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی principal part of function

principal part of function
قسمت اصلی تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی principal part of function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی