دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی rational function

rational function
تابع گویا ، ‌ تابع منطق
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی rational function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی