دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی cumulative function

cumulative function
تابع تجمّعی ، تابع تجمعی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی cumulative function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی