دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی symmetric rational function

symmetric rational function
تابع گویای متقارن
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی symmetric rational function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی