دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی graph of a function

graph of a function
نمودار تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی graph of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی