دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کاملا محدب

تابع کاملا محدب
strictly convex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کاملا محدب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ