دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی upper semicontinuous function

upper semicontinuous function
تابع بالا نیم پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی upper semicontinuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی