دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی absolutely continuous function

absolutely continuous function
تابع مطلقاَ پیوسته ، تابع مطلقا پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی absolutely continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی

موسسه ترجمه البرز با بیش از 12 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله رياضی هستید؟