دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی Open function

Open function
تابع باز
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی Open function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی