دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی bounded function

bounded function
تابع کران دار ، تابع محدود
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی bounded function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی