دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی point function

point function
تابع نقطه ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی point function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی