دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی generalized function

generalized function
تابع تعمیم‌یافته ، تابع تعمیم یافته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی generalized function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی