دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی point by point plotting of a function

point by point plotting of a function
رسم نقطه به نقطه ی یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی point by point plotting of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی