دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی cost function

cost function
تابع هزینه
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی cost function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی