دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی complex function

complex function
تابع مختلط
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی complex function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
<