دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی singular point of an analytic function

singular point of an analytic function
نقطه ی منفرد یک تابع تحلیلی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی singular point of an analytic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی