دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی polynomial function

polynomial function
تابع چندجمله‌ای ، تابع چندجمله ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی polynomial function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی