دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی positive real function

positive real function
تابع حقیقی مثبت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی positive real function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی