دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی convex function

convex function
تابع محدب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی convex function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی