دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی partial function

partial function
تابع جزئی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی partial function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی