دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی lower limit function

lower limit function
تابع حد پایین
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی lower limit function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی