دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی upper limit function

upper limit function
تابع حد بالا
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی upper limit function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
<