دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی limit of the right of a function

limit of the right of a function
حد راست تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی limit of the right of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی