دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک به یک ، تابع یک‌به‌یک

تابع یک به یک ، تابع یک‌به‌یک
one to one function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک به یک ، تابع یک‌به‌یک و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ