دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی equality of polynomials function

equality of polynomials function
تساوی دو تابع چندجمله ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی equality of polynomials function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی