دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی continuous type distribution function

continuous type distribution function
تابع توزیع پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی continuous type distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی