دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی circular coverage function

circular coverage function
تابع پوشش دایره‌ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی circular coverage function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی