دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی principal branch of a function

principal branch of a function
شاخه ی اصلی تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی principal branch of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی