دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی continuous function

continuous function
تابع پیوسته ، تابع متّصل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی