دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی positive variation function

positive variation function
تابع تغییرات مثبت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی positive variation function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی